.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.118.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,089
  หน้าหลัก    คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน
 


เด็กหญิงรัญชิดา ประกอบ
ประธานกรรมการ


เด็กหญิงชไมพร พิณโท
รองประธานกรรมการ


เด็กหญิงวรรณพร ปัญญาพอ
เหรัญญิก


เด็กหญิงพรศิริ สายแวว
กรรมการ


เด็กหญิงพรอุมา จำปาทิพย์
กรรมการ


เด็กหญิงสริยา ภาคทอง
กรรมการ


เด็กชายณัฐพล ศรีสมุทร
กรรมการ


เด็กชายวัฒนา สกุลจาป
กรรมการ


เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญวงศ์
กรรมการ


เด็กหญิงวิไลรัตน์ สายเมฆ
กรรมการ


เด็กชายวันชนะ สมสมัย
กรรมการ


เด็กชาญณรงค์ ภูษา
กรรมการ


เด็กหญิงพัชนี สายเมฆ
กรรมการ


เด็กชายจักรกฤษณ์ คุณศิริ
กรรมการ


เด็กหญิงปฏิมาพร บุตรจันทร์
กรรมการ


เด็กหญิงเจนจิรา พุทธา
กรรมการ


เด็กชายอัมรินทร์ พรมนนท์
กรรมการ


เด็กชายพงษ์เพชร สุวรรณ
กรรมการ


เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์สนิท
กรรมการและเลขานุการ
 
 


ประชาคมอาเซียนคืออะไร..? คลิกที่นี่
เกร็ดความรู้อาเซียน..คลิกที่นี่ 
การขับเคลื่อนการศึกษา..คลิกที่นี่

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
 
คุณมีความพึงพอใจในการจัดการเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน :: สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ::
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 08-1955-2996,08-7872-2287
Email : webmaster@pmt.ac.th , pmtschool@hotmail.com