.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม
จากใจผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.8.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,144
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
จากใจผู้บริหาร
 

จากใจผู้บริหาร

 

ในปีการศึกษา  2555  โรงเรียนจะขับเคลื่อนขบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  เน้นทักษะการคิดและการประยุกต์ให้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการแก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันจะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันที่พร้อม ทั้งด้านความรู้  ร่างกายและจิตใจในการเผชิญและแก้ปัญหาต่าง ๆ  โดยใช้หลักเหตุผล  นักเรียนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้  รอบตัวผ่านขบวนการคิดอย่างถูกวิธี  เพื่อนำขบวนการคิดลงไปสู่การกระทำ  การกล้าแสดงออก  กล้าตัดสินใจในสิ่งอันดีงาม  เพื่อประโยชน์ของตนเอง  และของสังคมต่อไป
วันนี้ ขอนำคำถามที่ว่า   “ผู้รู้และผู้ไม่รู้ นั้น   เท่ากันหรือ “   แน่นอน  ผู้ที่รู้   ย่อมมีศักดิ์ศรี ที่เหนือกว่า    ผู้ไม่รู้เป็นธรรมดา
                  เพราะความรู้ เปรียบเสมือน “พลัง”     ที่จะขับดัน  ให้มนุษย์  มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล   สามารถ ประเมิน   เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่า  โดยอาศัย ประสบการณ์ ทฤษฎี  และความรอบรู้ ที่ผ่านมา   การทดสอบข้อมูล    แล้วสรุปประเด็นปัญหา เป็นกระบวนการ หรือ ทฤษฎี ที่จะนำไปใช้ได้ ในทุกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้  ซึ่งเราเคยพบเห็นมา  หรือประสบพบมาได้เป็นอย่างดี
                  วิธีการกระทำที่รอบคอบ มีการวางแผนการที่ดี มีระบบตรวจสอบ แล้วดำเนินการตามแผนการที่กำหนด  ก็จะประสบความมีชัยในที่สุด  ดีกว่าการคาดการ หรือ เดาสุ่มเอา ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูงกว่า   ที่จะถูกต้องตามที่หวังไว้  เพราะเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผล ไร้ซึ่งหลักการ  ไร้แผนงาน  ไร้ทฤษฎี   ที่จะนำมาอ้างอิง
                  มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ  มีสมองที่ใช้คิดไตร่ตรอง มีสามัญสำนึก มีการจดจำ ในสิ่งที่เคยล้มเหลว  ปราชัย ผิดพลาดมาแล้ว  เพราะเหตุใด  ก็จะวางแผนการ  ที่หลีกหนี จากความล้มเหลว ผิดพลาดเหล่านั้น   ตั้งใจทำอย่าง  มีวิริยะ อุตสาหะ  เลือกเส้นทางที่ห่างไกล ความล้มเหลว  โดยหาวิธีการป้องกันปัญหา อุปสรรค    เชื่อแน่เหลือเกินว่า  ผู้ที่มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณที่ดี ไม่ประมาท ไม่หลงเชื่อสิ่งที่ไร้สาระ คำสรรเสริญที่ไร้ซึ่งเหตุผล ขัดต่อหลักธรรมทางศาสนา  และหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
                 มนุษย์จะทำอะไร  ต้องตั้งเป้าหมาย หาข้อมูล เลือกวิธีการ ที่ปราศจากการเสี่ยงที่สูง  มีความระมัดระวัง รอบคอบ ในการเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ หาแนวทางที่ดี สมเหตุสมผล มีข้อเสียที่น้อยที่สุด  แล้วสรุปแนวทางที่ดีนั้นเป็นวิธีการ หรือ ทฤษฎีที่ จะนำไปใช้ต่อไป
                 การเรียนรู้จาก ทฤษฎี ที่ผ่านการทดสอบ ทดลอง วิเคราะห์อย่างดี  จักสำเร็จในการกระทำนั้น ๆ ได้ดีกว่า การลองผิด ลองถูก  ซึ่งจะเสียทั้งเวลา ทรัพยากร และเสียกำลังใจ ขาดทุนในที่สุด
                  ฉะนั้น  ท่านทั้งหลายกระทำการใด  จงไตร่ตรอง หาวิธีการ ที่สมเหตุ สมผล ประหยัดทั้งทรัพย์สิน และเวลา ค่าใช้จ่ายและแรงงาน ทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วย   เมื่อนั้น ความเจริญ ความสำเร็จ จักเป็นของท่านอย่างแน่นอน  การเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ ย่อมรวดเร็วกว่าการ กระทำที่ขาดหลักการ วิธีการที่ดี
  ท่านรักลูก รักหลาน จงส่งผ่านเข้าเรียนที่ สถานศึกษาแห่งนี้ ที่ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในการจัดการศึกษาอย่างดียิ่ง  ทั้งให้การอำนวยการการเรียนการสอน ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลา  รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง จากท่านผู้ปกครอง และคณาจารย์ผู้สอน จากการสำรวจความคิดเห็น  ที่จัดทำเป็นระยะ ตามเหตุการณ์ที่เอื้ออำนวย
                 ขอให้ท่านที่ตั้งใจจะส่งบุตรหลานของท่าน ตัดสินใจเสียตั้งแต่บัดนี้  แล้วเราก็จะดูแลสนับสนุนให้เขาพัฒนาให้เต็มศักยภาพ   ตามความแตกต่างของแต่บุคล  ให้ท่านได้สมหวังดั่งใจหมาย
 
ผู้ประกาศ : นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม
ผู้ประกาศวันที่ : 2012-10-08
 
 


ประชาคมอาเซียนคืออะไร..? คลิกที่นี่
เกร็ดความรู้อาเซียน..คลิกที่นี่ 
การขับเคลื่อนการศึกษา..คลิกที่นี่

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 21 เมษายน 2561
 
คุณมีความพึงพอใจในการจัดการเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน :: สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ::
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 08-1955-2996,08-7872-2287
Email : webmaster@pmt.ac.th , pmtschool@hotmail.com