.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.118.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,101
  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร
 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ประชาชน
8877 3 3414 00017 07 8 นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม คบ. ผู้อำนวยการโรงเรียน
507 3 3411 00530 357 นายกฤษดา สุภศร คม. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12104 3 3414 00689 21 1 นางนันทนา เตชาวิวัฒนบูลย์ ค.ศบ. ครูชำนาญการพิเศษ
1376 3 3414 00487 76 7 นายชม ประทาน คบ. ครูชำนาญการพิเศษ
8875 3 7602 00369 45 6 นายอุทิศ สุขบุญ พ.ม. ครูชำนาญการ
7731 3 3401 01165 95 3 นางสมคิด พวงธนะสาร คบ. ครูชำนาญการ
8878 3 3414 00489 81 6 นายสมเดช วงศ์สูง คบ. ครูชำนาญการ
8879 3 4902 00027 82 5 นางบุญสนอง สุขบุญ คบ. ครูชำนาญการ
8880 3 3414 00486 30 2 นางสุรีย์พร ศรีโสภาพ คบ. ครูชำนาญการ
8881 3 3414 00029 01 7 นางพรทิพย์ ผาสุขนิตย์ ศษ.บ ครูชำนาญการพิเศษ
8882 3 3414 00486 29 9 ส.ต.ต.ธงชัย ศรีโสภาพ คบ. ครูชำนาญการ
8883 3 341800269 228 นางสมปอง ประทาน คบ. ครูชำนาญการ
8885 3 3414 00492 37 0 นายทองเปลว ประหยัด คบ. ครูชำนาญการพิเศษ
8887 3 3414 00379 82 4 นายชนะใจ ผาสุขนิตย์ ศษ.บ ครูชำนาญการ
8888 3 3499 09915 93 5 นางเพ็ญไพ เทศนา คบ. ครูชำนาญการ
8889 3 5106 00121 90 9 นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ คบ. ครูชำนาญการ
8644 4 5398 00001 00 8 นางอำพร อินดี คบ. ครูชำนาญการพิเศษ
1641 3 3414 00406 59 7 นางฉวีวรรณ สืบสม คบ. ครูชำนาญการพิเศษ
11348 3 3499 00407 30 1 นางพิสมัย ยอดแก้ว คบ. ครูชำนาญการ
8931 3 3414 00014 26 5 นางสายสมร เก๋งแก้ว คบ. ครูชำนาญการ
8569 3 3414 00518 63 8 นายภาคภูมิ สิทธิผล คม. ครู
8470 3 340100145 17 7 นางสาวปริยานุช เปนะนาม ศศ.บ ครู
3031 1 3499 00062 87 1 นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว ค.บ. ครู
  3 3421 00183 178 นางไพฑูรย์ ประหยัด คบ. พนักงานราชการ
  3 3401 01235 30 7 นายนราธิป พรพรม คบ. พนักงานราชการ
  3 3414 00515 22 1 นายพินิตยร์ โคตรจันทร์ ค.บ. อัตราจ้าง
  3 3414 00001 30 2 นางสาวชัชฎาพร ป้องมี ศศ.บ. ครูธุรการ
  3 3414 00491 951 นางสาววงศ์ดาว ประทาน ปวส. ครูพี่เลี้ยง

 
 


ประชาคมอาเซียนคืออะไร..? คลิกที่นี่
เกร็ดความรู้อาเซียน..คลิกที่นี่ 
การขับเคลื่อนการศึกษา..คลิกที่นี่

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
 
คุณมีความพึงพอใจในการจัดการเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน :: สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ::
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 08-1955-2996,08-7872-2287
Email : webmaster@pmt.ac.th , pmtschool@hotmail.com