.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม
จากใจผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.162.44.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 419,771
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

          1. ผู้เรียน มีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความสามารถในการแข่งขันระดับต่างๆ
          2.   ครูและบุคลากร มีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษา มีระบบการบริหารทั้งระบบ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการผดุงคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          4. การบริหารจัดการ  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล    ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
          5. เครือข่ายการพัฒนา  มีเครือข่ายการพัฒนา โดยระดมสรรพกำลังการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษา

 

 
 


ประชาคมอาเซียนคืออะไร..? คลิกที่นี่
เกร็ดความรู้อาเซียน..คลิกที่นี่ 
การขับเคลื่อนการศึกษา..คลิกที่นี่

 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 
คุณมีความพึงพอใจในการจัดการเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน :: สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ::
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 08-1955-2996,08-7872-2287
Email : webmaster@pmt.ac.th , pmtschool@hotmail.com