.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.224.220.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,939
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

          1. ผู้เรียน มีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความสามารถในการแข่งขันระดับต่างๆ
          2.   ครูและบุคลากร มีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษา มีระบบการบริหารทั้งระบบ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการผดุงคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          4. การบริหารจัดการ  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล    ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
          5. เครือข่ายการพัฒนา  มีเครือข่ายการพัฒนา โดยระดมสรรพกำลังการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษา

 

 
 


ประชาคมอาเซียนคืออะไร..? คลิกที่นี่
เกร็ดความรู้อาเซียน..คลิกที่นี่ 
การขับเคลื่อนการศึกษา..คลิกที่นี่

 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
คุณมีความพึงพอใจในการจัดการเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน :: สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ::
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 08-1955-2996,08-7872-2287
Email : webmaster@pmt.ac.th , pmtschool@hotmail.com